Bli medlem

GeoPirates Salten

Bli medlem

 • For å søke om medlemsskap som enkeltmedlem, må du være fyllt 18 år, eller ha foreldres samtykke. Foreldre står da som hovedmedlem.
  • § 3 Medlemmer (fra vedtektene):
 • Alle med interesse for geocaching kan bli medlem av klubben. Personer under 18 år må ha foreldre eller foresattes samtykke for å bli medlem. Alle medlemmer forplikter seg til hele tiden å følge og holde seg à jour med de til enhver tid gjeldende rettningslinjer som er gitt av Groundspeak. Før en kan bli medlem av GPS skal alle ha lest og forstått GPS’s vedtekter. Styret har anledning til å ekskludere enhver medlem som ikke følger og retter seg etter ovennevnte.
  • For familiemedlemer menes 2 voksen og 2 barn eller 1 voksen og 3 barn. Kontakt styret om andre kombinasjoner gjelder din familie.
  • Kun en voksen kan stå som hovedmedlem.
  • Prisene for medlemskap er satt til kr 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for familiemedlemmer.
   • Alle som tegner medlemsskap før 1. april 2013, får gratis medlemskap ut 2013.
 • Det er ingen rabatt for studenter, uføre eller pensjonister.
  • Ønsker du å endre ditt medlemmskap kan du gjøre det ved å fylle ut dette skjema.
  • Som medlem (over 18 år), vil du, automatisk, få egen e-post adresse gratis, nick@geopiratessalten.net.
   • Ønsker du at ditt barn skal få en mailadresse så må dere gi beskjed om dette.
    • Skal evt barn skal ha egen adresse så kan denne videresendes direkte til foreldres mail eller barnets egen.
   • Om ikke annet er avtalt, slettes e-post adressen uten ytterlig varsel ved avsluttning av medlemsskapet.
  • Ved å sende inn skjema samtykker du i at vi lagrer opplysningene i skjema. Ingen av opplysningene som fylles ut i søknad blir gitt ut til 3. part. Opplysningene brukes kun for register i medlemsbasen. Les mer på eget dokument du kan laste ned her.
  • Du kan når som helst melde deg ut. Ingen refusjon vil bli gitt på innbetalt kontigent. Utmelding meldes til kasserer. Utmelding gjøres på denne siden.
  • Styret kan eksludere medlemmer, uten refusjon av medlemskontigent, om medlemmet opptrer på en slik måte at det kan skade klubbens renome eller om rettningslinjene til groundspeak (geocaching.com) ikke overholdes.
  • Reglene kan endres uten noen annen varsel. Medlemmene er selv pliktig til å sette seg inn i til envher tid oppdaterte regler på denne siden!
  • Medlemmer som blir eksludert kan ikke bli medlem igjen om de har utestående til klubben. Når alt er oppgjort kan man søke på nytt for medlemsskap.

   

  Oppdatert 20.02.13

   

  Har du fått melding om innmelding som du ikke kjenner til? Kontakt oss ved å fylle ut dette skjema!

  Søk her

  Flag Counter

  Copyright © GeoPirates Salten All Rights Reserved